Budowanie silnej marki na rynku mody to wyzwanie. Z chęcią Ci w nim pomogę!

Przeczytaj artykuły i zdobądź wiedzę Zobacz moje portfolio

Garderoba wspomnień – Textile Memories by Letta Shtohryn

Garderoba Wspomnien Letta Shtohryn - textile memory

Garderoba wspomnień – Textile Memories by Letta Shtohryn

Garderoba Wspomnien Letta Shtohryn - textile memoryGarderoba wspomnień to nasza personalna relacja ubraniami, przedmiotami i historiami, które się z nimi wiążą. Letta Shtohryn opowiada o swoim projekcie w ramach AIR Wro, w którym każdy z nas może wziąć udział! Jakiś czas temu spotkałam się z Lettą, żeby pokazać jej moje archiwalne czasopisma modowe (najstarsze jest z 1934 r.!) i porozmawiać o przemianach ubrań, historiach ludzi i społeczeństwa w Polsce od lat 40. Zapraszam do przeczytania mojej rozmowy z artystką.

Textile Memory is our personal relation with clothes, things and stories which are connected with them. Letta Shtohryn tells me about her AIR Wro project. We met some time ago to talk about changes in Poland since 40’s and I presented Letta my archives with fashion magazines from 1934 to 1989. Have a look at my interview with the artist. Everyone can take a part in The Textile Memory project!

>> Polska wersja na dole strony. <<

Textile Memories – stories behind clothes

Kasia Kwiecień: You describe your project and define garments as „containers for personal memory”. What idea stays behind the project „textile memory”?

Letta Shtohryn: The project explores an interrelation between a garment and a body. I see clothes as simultaneously concealing and revealing the bodies which pass through them. To me, they are linked to the times we share a memory of, while framing and presenting the body the garments also shelter the body during times of change.

What are you looking for? Is that closer to history of fashion or history of clothing and society?

In a way, I am interested in both, as a history of fashion is a reflection of societal change and society shapes fashion. For me tracing various fashion tendencies is important but also I reflect on how the fashion was unattainable to a regular person and the discrepancy between the available product and the desired product.

Garderoba wspomnien - AIR WRO

 

Tell us something about your approach. As I have read, you are interested in the point of change from one state to another, in the point of stillness turning into chaos or one entity becoming another. So that it resulted in tangible interpretations of forms of tension (social, physical, psychological) and research into an equilibrium of balanced forces of physical or metaphorical nature.

The original point of a departure was research into various properties of fabrics as well as its origins and social context.

Essentially, the project tracks change in terms of story linked to the experience on the body at a particular time, it’s a kind of close-up on the personal experience and a collective one.

I have been working with change and transition of states before, now it’s an opportunity to combine my interest from a young age in fabrics and fashion with my background in sociology and realise it using my current practice of installation / new media art.

What are you trying to achieve in your final project?

The final work will be a large scale installation containing also sound and visual material. Essentially it will be a map of collective memory where the change of states is a key element, although difficult to pinpoint but possible to observe.

Wrocław – city of change

Why Wrocław?

Wroclaw is a place where I could combine my current art practice developed in various places of the northern/western and southern Europe with central European context, which is close to my origin as I come from West Ukraine but have been living abroad for 12 years now.

Also, Wroclaw has got such a traumatic and layered history and it is a perfect location to do an artwork on change in.

At the meeting you told me that you are doing research work and the final project will be presented in November. Now you’re collecting memories, stories and real things. What museums and places have you seen already and how do you feel about them?

I’ve been to a few exhibition openings so far and found quite a diverse art scene working in new media and public art. I loved particularly Entropia and Wroclaw art centre. Of course, I went to a few historical museums, which was great and I got some threads to follow from there in my research.

Garderoba wspomnień - artystyczny projekt o ubraniach

How can everyone who’s living in Wroclaw take part and actually create the project with you?

Firstly, people could participate by donating a story linked to a garment they were wearing at a particular decade in time, starting from the 1940s until current times. The story can take a verbal form, text form, photographic form or in a form of the garment itself.

Say you remember your favourite jeans that you wore when you moved to Wroclaw, you can share the story with us verbally or you could fill in the questionnaire we created for these purposes. Additionally, you could send us a photo (or its copy) portraying you or the garment itself. If you’ve got the garment and would like to donate it to be included in the installation, we will readily accept that and you could see the work containing your clothes later this year.

What are your observations now?

Right now I am fascinated by a few things, some are the creativity and resourcefulness of Polish women in the 60s in their desire to produce western looking clothes out of any possible material – be it curtain fabric or upholstery material. The looked at the material without context and saw it for what it could become, not it’s designed purpose. I did a video once on cotton that explores a notion of constructed meaning in a material.

And finally, tell us what is fashion and clothing for you? What is your definition?

I am interested in the origin of fabrics, the labour behind the making, the ethical part of the process. Although, occasionally I also buy clothes at clothing chains, which I feel guilty about. If I feel like I need to buy a piece of clothes, I would look at the country where it was made. If it’s the same place I am buying it in, I then feel 50 % not guilty about it.

Regarding fashion – first of all, I like conformable clothes but also I do like unusual looking garments, whether they are oversized, unusually shaped or a garment that has buttons in a non-standard place. Although I am trying to stick to the rule that all of my clothes for one season + shoes cannot exceed the size of a carry-on luggage. So ideally in the future we’d have clothes that can shrink to a minimum size for packing and expand when needed. That’s a perfect feature that i think needs to be invented.

Garderoba wspomnień we Wrocławiu

Garderoba wspomnień – historie, które noszą ubrania

POLSKA WERSJA

Opisujesz swój projekt i definiujesz części ubioru jako zbiory osobistej pamięci. Jaka idea stoi za Garderobą wspomnień?

Projekt bada związek między częścią garderoby a ciałem. Postrzegam ubrania jednocześnie jako okrycie i odkrycie ciała, które przez nie przechodzi. Dla mnie są one połączeniem z czasami, których wspomnieniem się dzielimy, są szkieletem – prezentują ciało i okrywają je, chronią – w czasach zmiany.

Czego poszukujesz? Jest to bliższe historii mody czy historii ubioru i społeczeństwa?

Właściwie interesują mnie obie perspektywy. Historia mody wpływa na zmiany społeczne, a społeczeństwo kształtuje modę. Śledzenie różnych modowych tendencji jest dla mnie ważne, ale tak samo z uwagą spoglądam na to, jak moda była nieosiągalna dla zwykłej osoby i rozbieżna między dostępnymi a pożądanymi produktami.

Powiedz coś więcej o swoim podejściu. Jak przeczytałam, interesuje Cię punkt zmiany z jednego stanu do innego, a w momencie równowagi przemiana w chaos lub moment, kiedy jednostka staje się kimś innym. W ten sposób uzyskujesz zauważalne interpretacje form napięcia (społecznego, psychologicznego i fizycznego).

Właściwym punktem wyjścia było zbadanie różnych właściwości tkanin, ich pochodzenia i społecznego kontekstu. Esencją projektu jest śledzenie zmiany historii doświadczenia z ciałem w określonym czasie. Garderoba wspomnień to zbliżenie na osobiste i zbiorowe doświadczenia.

Już wcześniej pracowałam nad zmianą i stanem przejściowym, a teraz jest to dla mnie okazja do powiązania moich zainteresowań z dzieciństwa (tkaniny i moda) z zapleczem socjologicznym i użyciem ich w moich obecnych instalacjach i sztuce nowych mediów.

Stare polskie czasopisma o modzie

Co planujesz osiągnąć w swoim finalnym projekcie?

Finalny projekt będzie instalacją na większą skalę – z dźwiękami i wizualnymi materiałami. Garderoba wspomnień to będzie mapa zbiorowych wspomnień, w których zmiana jest kluczowym, ale trudnym do ustalenia elementem. Choć oczywiście punktem możliwym do obserwacji.

Wrocław – miasto zmian

Dlaczego wybrałaś Wrocław?

Wrocław jest miejscem, gdzie mogę połączyć moją działalność artystyczną rozwiniętą w różnych miejscach zachodniej i południowej Europy z środkowoeuropejskjm kontekstem, który jest mi bliski. Pochodzę z zachodniej Ukrainy, choć od 12 lat żyję za granicami tego kraju. Wrocław posiada też traumatyczną i złożoną historię, a ponadto perfekcyjną lokalizację, by przygotować pracę artystyczną dotyczącą jego zmian.

Podczas naszego spotkania powiedziałaś, że jesteś w trakcie researchu. Finalny projekt zaprezentujesz nam w listopadzie. A teraz zbierasz wspomnienia, historie i rzeczy. Które muzea i miejsca już odwiedziłaś?

Odwiedziłam kilka wernisaży i muszę przyznać, że macie tu zdywersyfikowaną scenę artystyczną w sferze nowych mediów i sztuki publicznej. Szczególnie spodobała mi się Entropia i Centrum Sztuki WRO. Oczywiście byłam też w kilku muzeach historycznych, które były świetne i wyciągnęłam z nich wątków do mojego researchu.

Jak mieszkaniec Wrocławia może wziąć udział w projekcie i współtworzyć go z Tobą?

Po pierwsze mogą podarować mi historię związaną z ubraniem, jakąś część garderoby wraz z jej znaczeniem dla nich. Opowieść powinna dotyczyć odzieży, którą nosili w konkretnym przedziale czasu – od 1940 roku do dziś.
Mieszkańcy Wrocławia mogą ją opisać w formie tekstu, zapisu dźwiękowego, zdjęcia, a także w formie tego konkretnego ubrania – przynosząc mi je. Zgłoszenie znajdziecie tutaj>>

Pamiętasz swoje ulubione jeansy, które miałaś na sobie, kiedy przenosiłaś się do Wrocławia? Opowiedz mi o tym lub uzupełnij formularz, który przygotowaliśmy do tego celu. Dodatkowo możesz wysłać nam zdjęcie portretujące Ciebie lub to ubranie. Jeśli możesz to ubranie przekazać – będziemy się z Tobą kontaktować w późniejszym czasie w sprawie wykorzystania go do instalacji artystycznej w projekcie Garderoba wspomnień.

Garderoba wspomnień – moda a ubranie

Jakie są Twoje obserwacje na tym etapie projektu?

Jestem zafascynowana kilkoma rzeczami, część z nich to kreatywność i zaradność polskich kobiet w latach 60. w ich dążeniu do posiadania (uszycia czy przerobienia) zachodnio-wyglądających ubrań z każdego możliwego (dostępnego) materiału – nawet z zasłony czy materiału tapicerskiego. One patrzyły na materiał bez jego kontekstu i widziały w nim to, czym może się stać. Raz zrobiłam wideo o bawełnie, która eksploruje konstrukcję myślową w materiale.

Modowe czasopisma PRL

Na koniec powiedz jeszcze, czym jest moda i ubranie dla Ciebie? Jaka jest Twoja definicja?

Interesuję się pochodzeniem tkanin, pracownikami którzy je tworzą, etyczną częścią procesu. Jednak czasami zdarza mi się kupić ubrania w sieciówkach, przez co mam wyrzuty sumienia. Jeśli czuję, że potrzebuję jakiegoś ubrania, sprawdzam kraj produkcji i gdy to ten sam kraj, w którym jestem – czuję się 50% mniej winna.

W kwestii mody, po pierwsze muszę czuć się wygodnie, ale lubię też rzeczy wyglądające inaczej, wyjątkowo. Nawet jeśli są za duże, nietypowo skrojone czy np. z guzikami w niestandardowym miejscu.

Poza tym staram się trzymać zasady, że moje ubrania i buty na jeden sezon nie mogą przekroczyć rozmiaru bagażu podręcznego. W przyszłości ideałem byłoby mieć ubrania, które możemy przenosić w zminimalizowanej formie i powiększać je, w razie potrzeby. To perfekcyjna przyszłość, która moim zdaniem powinna być wynaleziona.

Więcej projektów Letty zobaczycie na jej stronie internetowej>>

Link do ankiety, w której możecie podzielić się swoim wspomnieniem>>

Brak komentarzy

Odpowiedź